استفاده از یک نام تجاری برای کالای جدید یا اصلاح‌شده‌ای که تحت نام تجاری موفق کنونی به بازار عرضه می‌شود.