فرآیند تصویرسازی و ایجاد یک نام منحصربه‌فرد برای یک محصول در ذهن مصرف‌کنندگان است که به‌طور عمده با کمک کمپین‌های تبلیغاتی با یک تم جذاب انجام می‌شود.
هدف از برندسازی ایجاد یک حضور قابل‌توجه و متفاوت در بازار است که مشتریان وفادار را جذب کرده و حفظ کند.