یک نام، اصطلاح،‌ نشان، طرح یا ترکیبی از این‌هاست که به‌قصد متمایز کردن کالا یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان از رقبا مورداستفاده قرار می‌گیرد.