برنامه وفاداری، یک برنامه پاداش ارائه شده توسط یک شرکت به مشتریانی است که اغلب به‌صورت مستمر از کسب‌وکار خرید می‌کنند. برنامه وفاداری ممکن است به یک مشتری امکان دسترسی پیشرفته به محصولات جدید، کوپن خرید یا کالا به‌صورت رایگان بدهد.