گیمیفیکیشن، استفاده از مکانیسم‌های بازی برای ایجاد انگیزه در افراد برای تعامل در زمینه‌های غیر بازی است. اهرم اساسی گیمیفیکیشن گرایش طبیعی افراد برای رقابت، موفقیت، همکاری و شرکت در امور خیریه است. ابزار‌های مورداستفاده در طراحی بازی عبارت‌اند از: پاداش به کاربران برای موفقیت، بالا رفتن سطح در بازی، کسب‌ مدال‌های پیروزی مانند مدال‌های جهان واقعی به ایجاد انگیزه در افراد برای رسیدن به اهدافشان کمک می‌کند و عملکرد آن‌ها را افزایش می‌دهد. معیارهای مهم برای اندازه‌گیری موفقیت گیمیفیکیشن عبارت‌اند از: سطح تعامل، تأثیر، وفاداری به برند، زمان صرف شده در فعالیت و توانایی ویروسی شدن بازی.