در تولید، با افزایش حجم تولید، هزینه‌های ثابت به تعداد محصول بیشتری سرشکن می‌شود و سهم هر محصول در هزینه‌های ثابت کاهش می‌یابد. درنتیجه در حجم‌های بالاتر تولید، قیمت تمام‌شده‌ی محصول پایین‌تر خواهد بود؛ بنابراین با افزایش حجم تولید، احتمال اقتصادی بودن آن نیز افزایش می‌یابد. در مورد سرمایه‌گذاری روی بسیاری از پروژه‌ها، بازده ناشی از مقیاس مهم‌ترین توجیه سرمایه‌گذاری است. نکته‌ی مهم این است که بازده به مقیاس تنها در مورد تولید محصولات فیزیکی معنادار نیست و می‌تواند بر اساس تعداد واحد به فروش رفته‌ی یک محصول غیرملموس (مثلاً: یک اپلیکیشن موبایل) یا تعداد واحد مشتریان یک خدمت نیز تعریف شود.