نوعی از بازاریابی است که تلاش می‌کند به‌جای تبلیغات محصولات و خدمات در روش‌های سنتی برای جذب مشتریان، از توزیع محتوای اطلاعاتی که به‌طور بالقوه برای مخاطبان هدف مفید است، استفاده کند.