بازاری است که پس از دستیابی به سهم قابل‌توجهی از بازار کنونی‌تان به آن وارد می‌شوید. دو حالت در بازارهای هم‌جوار وجود دارد: نخست اینکه محصولی که در بازار هم‌جوار خریداری می‌شود دقیقاً مشابه محصول عرضه‌شده در بازار خط مقدم ساحلی است، دوم اینکه محصولی اضافی است که متناسب با نیازهای کاربر نمای آن بازار عرضه می‌شود.