جایی که در آن خریداران و فروشندگان می‌توانند معاملات خود را بدون هرگونه دخالت طرف سوم انجام دهند (به‌جز نیروهای عرضه و تقاضا). بازار بورس به این حالت ایده‌ال نزدیک است.