توضیح: روش‌هایی که برای قیمت‌گذاری، انتخاب کانال‌های توزیع، کیفیت محصول و ترویج کالا استفاده می‌شود. این چهار روش را چهارp نیز نامیده‌اند.