درجهٔ آگاهی و شناخت مصرف‌کنندگان در بازار از یک نام تجاری و یا ویژگی‌های خاص آن است.