جستجوی سیستماتیک ایده‌های جدید تولید کالا یا خدمات.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)
معنای بسیار نزدیکی به خلاقیت دارد. تولید ایده به‌منظور تهیه فهرستی از پیشنهادهای ممکن برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود است.