ارزش درک شده توسط مشتریانی که به دنبال خرید یک کالا یا خدمت هستند.