در نظریه نوآوری، گروه اکثریت جامعه (حدوداً 34 درصد جامعه) که پس از نوآوران و پذیرندگان اولیه اما قبل از اکثریت ثانویه و دیرپذیرها، ایده‌ها، فرآیندها، کالاها و خدمات جدید را امتحان می‌کنند.