رویکردی که یک شرکت با هدف توسعه‌ی مشتری و بازاریابی محصولات منحصربه‌فرد خود برای بخش‌های مختلف مشتریان در پیش می‌گیرد. استراتژی تمایز معمولاً زمانی به کار می‌رود که شرکت و محصول آن دارای مزایای رقابتی روشنی هستند و شرکت می‌تواند این مزیت‌ها را در قالب راه‌کارها و کمپین‌های بازاریابی ـ تبلیغاتی دیجیتال و غیر دیجیتال به‌خوبی به مشتری منتقل کند. این استراتژی یکی از سه استراتژی عمومی بازاریابی است.