یک نوع استراتژی و رویکرد مدیریتی است که برای کنترل یا کاهش ریسک ضرر و زیان طراحی می‌شود. به‌عنوان‌مثال: کاهش قیمت برای از دست ندادن سهم بازار یک استراتژی تدافعی است. حتی کسب‌وکاری که جایگاه مناسبی در بازار دارد و رویکرد تهاجمی را انتخاب کرده هم ممکن است سرمایه‌ی اضافی خود را به‌صورت سپرده، اوراق قرضه یا موجودی انبار سرمایه‌گذاری نماید و بدین ترتیب از یک استراتژی دفاعی استفاده کند.