به اعلام رضایت یک مشتری یا دریافت‌کننده ایمیل (یا پیام‌های مستقیم دیگر) برای دریافت کالا، اطلاعات یا پیام بازاریابی از طرف یک بازاریاب گفته می‌شود. این روش به طور کلی توسط اکثر شرکت‌های بازاریابی مستقیم، مجله‌های با اشتراک دوره‌ای یا فاقد اشتراک، عرضه‌کنندگان اطلاعات و ... استفاده می‌شود. پس از opt in، بازاریاب تا زمانی که دریافت‌کننده opt out را انتخاب کند به ارسال کالا یا پیام‌های خود ادامه خواهد داد.
(منبع: Online Business Dictionary - BusinessDictionary.com)