آگهی بر اساس رفتار کاربران مجموعه از تکنولوژی ها و روش ها است که باعث افزایش بهره‌وری‎ و بازگشت سرمایه کمپین های تبلیغاتی می شود، و این امر با استفاده از جمع آوری اطلاعات تولید شده از رفتار کاربران در پهنه وب صورت می گیرد، البته اطلاعات جمع آوری شده از کاربران همواره بصورت هویت ناشناس خواهد بود.

بطور مثال زمانی که یک کاربران صفحه ای را مشاهده می کند، مدت زمانی که صرف خواندن یک مطلب می کند، روی لینک های که کلیک می کند، جمع آوری این اطلاعات کمک می کند تا پس از تحلیل و بخش بندی این اطلاعات بتوان براساس سوابق آنها علایق این کاربران را شناسایی کرد و آگهی را به آنها نشان داد که مطابق با علایق و نیاز آنها است.
آگهی بر اساس رفتار یا در انگلیسی Behavioral Advertising می تواند به تنهای یا با ترکیب از آگهی بر اساس محتوا، جغرافیا، جنسیت استفاده شود، این نوع آگهی فارغ از این که بازدید کننده در وب سایتی با محتوای ورزشی یا اقتصادی است می تواند بر اساس پروفایلی که از رفتار این کاربر تهیه کرده تصمیم بگیرد و در نتیجه آگهی متفاوت از محتوای صفحه را نمایش دهد.https://www.clickyab.com/blog/%d9%87...1%d8%a7%d9%86/