شما با حداقل هزینه می توانید از بین میلیون ها صفحه وب مخاطبان مورد نظرتان را بیاید، این امر بوسیله انتخاب کلمات کلیدی یا هدفگذاری ها دیگر صورت می گیرد.
حداقل هزینه برای هر کلیک برای کمپین های وب ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده به این معنا که اگر کمپین دیگری مشابه شما هدف گذاری نشده باشد آن وقت شما فقط حداقل هزینه را پرداخت خواهید کرد، همچنین حداقل بودجه برای یک کمپین تبلیغاتی ۲۵ هزار تومان در یک ماه می باشد.
حداقل قیمت هر کلیک برای کمپین های وب موبایل و داخل اپلیکیشن ۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
کلیک یاب استانداردهای جهانی را به صورت کامل رعایت می کند، الگوریتم قیمت گذاری ما روی کلیک ها باعث افزایش ecpm و نرخ تبدیل به مشتری خواهد شد.

نحوه محاسبه قیمت هر کلیک
انتخاب کمپین مناسب بصورت لحظه ای انجام می شود، اگر دو یا بیشتر کمپین بطور مشابه هدفگذاری شده باشند، به طور مثال زمانی که شما می خواهید برای کلمه کلیدی ورزش مخاطبانی را بیابید اگر کمپین دیگری هم همین قصد را شده باشد آن زمان کلیک یاب باید تصمیم بگیرید که کدام کمپین نشان داده شود. این تصمیم گیری براساس پارامترهای مختلفی صورت می گیرد. این پارامترها شامل نرخ کلیک، نرخ تبدیل به مشتری و حداکثر پیشنهاد قیمت است. این پارامترها در فرمولی ساده برنده را مشخص می کند.
مثال یک: کمپینی با ۳ دسته بندی راه اندازی شده است و پیشنهاد قیمت برای هر کلیک ۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده ولی هیچ کمپین رقیبی برای شما یافت نشده است در این زمان قیمت حداقلی یعنی ۱۵۰ تومان برای هر کلیک پرداخت خواهد شد.
مثال دو: کمپینی با ۱۰ دسته بندی با موضوعات لباس، هدیه و … راه اندازی شده است و پیشنهاد قیمت برای هر کلیک ۲۳۰ تومان در نظر گرفته شده است و کمپین دیگری هم با کلمه کلیدی با موضوع هدیه با پیشنهاد قیمت ۱۶۰ تومان برای هر کلیک رقیب کمپین اول خواهد بود. نرخ کلیک هر دو کمپین ضرب در قیمت پیشنهادی شان می شود و عدد بدست آماده امتیاز کمپین تلقی خواهد شد، امتیاز بالاتر برنده میدان رقابت خواهد بود، قیمت کلیک کمپین برنده با توجه به امتیاز کیفی محاسبه خواهد شد. در نتیجه کمپینی که امتیاز کیفی بالاتری دارد مبلغ کمتری بابت هر کلیک پرداخت خواهد کرد.

https://www.clickyab.com/blog/%da%af...d8%aa-bidding/