انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

بررسی مدل‌های کسب‌وکار موجود به شما دید خوبی از شرکت‌های بزرگ می‌دهد و با الگوبرداری صحیح و هوشمندانه از آن‌ها می‌توانید کسب‌وکار خود را در مسیر درستی قرار دهید.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2147/بررسی-مدل...یگزلیست