تالار گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از کوین ایران :

بیتکوین در ترکیه روبه توسعه است و مقامات بانک مرکزی این کشور متوجه این روند هستند. در هفته جاری Murat Cetinkaya، رئیس بانک مرکزی ترکیه گفت: این مؤسسه مالی به دقت بر بیتکوین نظارت دارد و درباره ارزهای دیجیتالی نیزخوشبین است
نوشته رئیس بانک مرکزی ترکیه: رمزارزها می توانند باعث ثبات اقتصادی در کشورشوند اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://coiniran.com/%d8%b1%d8%a6%db...8%d8%a7%d9%86/