به هم گرد خوش آمدید

هم گرد؛ رویدادی‌ست غیرانتفاعی برای، توامندسازی، شبکه سازی، جذب نیروی کار و تعامل کاری فعالین گردشگریشبکه سازی

بیان ایده ها، تشکیل تیم های ایده و شبکه سازی از دیگر خدمات ماست.فعالیت های کارآفرینی گردشگری

بستری فراهم می کنیم تا اعضا برای فعالیت های کارآفرینی در حوزه گردشگری اماده بشنتوامندسازی و مهارت افزایی

تو هم گرد، به توامندسازی و مهارت افزایی اعضا برای ورود به بازار کار جدید و اشتغال جاری شون کمک می کنیم


ماس با ما

راه های ارتباطی با هم گِرد:
۰۹۳۵٫۹۵۸٫۳۹۳۹
۰۹۱۰٫۰۰۴۹٫۲۱۵