انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

نتایج مطالعات پژوهشگران دانشگاه های اکستر و ملبورن نشان می دهد ریسک پذیری زنان و مردان تفاوت چندانی نداشته و تنها نوع ان متفاوت است و شرایط موجود در جامعه نیز برآمده از تفکرات سنتی و کلیشه ای قالب است.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/1911/شجاعت-و-ر...ن-ندارد