فرآیندی برای بهبود اپ های موبایلی در فرآیند سرچ شدن در اپ استورهاست به طوری که بیشترین نمایش را با بالاترین نرخ تبدیل برای نصب اپ به همراه داشته باشد .بهینه سازی فقط درباره ترافیک نیست بلکه مقدار نصب هم مهم است و از آن به عنوان سئو اپ استورها یاد می شود.

استراتژی آن شامل سه فرآیند زیر می باشد :
1.تحقیقات کلمات کلیدی و تحقیقات بازار
2.همراه با بهبود صفحه گوگل پلی استور A/B تست
3. پیگیری و مانیتورینگ و تکرار مرحله دوم
1. کلمات کلیدی :

یکی از راه ها برای اینکه اپ ها به خصوص در اول کار بتوانند بالا بیایند استفاده از کلمات کلیدی مناسب می باشد.
نحوه انتخاب کلمات کلیدی :

- انجام طوفان ذهنی و انتخاب کلمات مرتبط با اپ
- نوشتن کلمات ، مرتبط با ویژگی ها
- بررسی رقبا و استفاده از کلمات کلیدی آنها

- خواندن بازخورد های اپ های رقبا و انتخاب کلمات پرکاربرد مورد استفاده توسط کاربران

- استفاده از ابزارهای thetool.io و appkeywords.io