پاک رویان کیارش یک شرکت نظافتی است. خدمات شرکت خدماتی نظافتی پاکرویان کیارش در نظافت منزل: نظافت و شستن درب ها و نظافت دیوارها (گردگیری ،لکه بری،شستشو)نظافت حمام و سرویس بهداشتی (نظافت دیوارها،نظافت کف، جرمگیری، نظافت آئینه ها، نظافت کابینت روشویی، نظافت کاسه توالت، نظافت شیر آلات و…) تمیز و مرتب کردن وسایل داخل بوفه (تاکردن ،اطو کردن، نظافت درب، داخل بوفه)کمدها (نظافت درب و داخل بوفه )کمدها (نظافت درب ،دستگیره ها،نظافت داخل و…)نظافت کابینت ها(خالی کردن یکی یکی از قفسه کابینت ها و نظافت داخل وگردگیری لوازم و چیدمان دوباره نظافت درب و نظافت دستگیره و..) و شستن و تمیز کردن لوسترها و کارهای از این قبیل می باشد.
برای آشنایی بیشتر با خدمات ما به آدرس
http://pakrooyankiarash.ir مراجعه کنید.