انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

بانک مرکزی چین رهبر جدیدی برای ارز دیجیتال خود تعیین کرده است که ادعا دارد یوان دیجیتال دارای ویژگی‌هایی خواهد بود که در لیبرای فیس‌بوک وجود ندارد. به نقل از کوین‌‌دسک و به گزارش بخش خبری سازمان اوراق بهادار شانگهای، آقای چانگ چون مو، مدیر اسبق بخش پرداخت و تسویه‌ حساب بانک خلق چین، اخیرا […]
نوشته ارز دیجیتال ملی چین قدرتمندتر از لیبرای فیسبوک خواهد بود! اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/new-head-of-c...tech-features/