انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

استاد دانشگاه و قاضی دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی معتقد است بیت کوین در کشور ما بومی‌سازی نشده و فعلا انطباق صحیحی نیز با قوانین و مقررات داخلی ندارد اما در صورت همسان شدن با قانون می‌تواند اثرگذار باشد. اسدالله مسعودی مقام درباره سرمایه‌گذاری مردم در حوزه‌های پول دیجیتال به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: هنوز […]
نوشته قاضی مسعودی مقام: اگر بیت کوین را با قوانین کشور همسان کنیم می‌تواند اثرگذار باشد اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/iranian-judge...-be-effective/