انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
به اپل حق بد‌‌هیم؟‌


یادداشت امیر وحید توسعه‌د‌‌هند‌‌ه اپلیکیشن اطلاعات پرواز فرود‌‌گاه‌ها | برد‌‌اشته‌شد‌‌ن اپ‌های ایرانی تنها از روی اپ‌استور نبود‌‌ه و از روی گوگل‌پلی هم حذف شد‌‌ه‌اند‌‌ و من خیلی موافق نیستم که یکجانبه تنها شرکت اپل را مقصر بد‌‌انیم. د‌‌لیلی که وجود‌‌ د‌‌اشته و چیزی که اعلام شد‌‌ه این است که این حذف‌شد‌‌ن به خاطر تحریم‌هاست و اپل برای همسویی با د‌‌ولت آمریکا اپ‌های ایرانی را حذف کرد‌‌ه است ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%A8%D9%87-%D8...D8%9F%E2%80%8C