انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

در بخش قبل گفتیم که ساتوشی سایفرپانک‌ها را به‌عنوان خاک مناسب برای کاشتن بیت کوین انتخاب کرد و با این کار به آن فرصت زنده‌ ماندن داد. ساتوشی کد ژنتیکی بیت کوین را به‌ شکلی طراحی کرد که بهترین گونه از پولی باشد که تا کنون ایجاد شده است، منتظر زمان مناسب برای کاشتن بذرش […]
نوشته درخت بیت کوین – بخش چهارم: باغبانی اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/planting-bitcoin-part-4/