انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

به نقل از «کوین تلگراف»، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌‌دهد که مردم آمریکا و بریتانیا اعتماد چندانی به لیبرا ارز دیجیتال فیسبوک ندارند. اما چرا؟‌ و این بی‌اعتمادی مردم و دولت به فیسبوک چه عواقبی برای پروژه لیبرا خواهد داشت؟ بی‌اعتمادی مردم به فیس‌بوک می‌تواند به لیبرا آسیب بزند طبق این نظرسنجی که توسط وب‌سایت […]
نوشته حدود نیمی از مردم آمریکا و بریتانیا به فیسبوک اعتماد ندارند اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/49-of-america...rust-facebook/