انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

معاون گمرک ایران گفت: گمرک فقط ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال را تعیین کرده است و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست. مهرداد جمال ارونقی در یک گفت و گو با اشاره به اینکه گمرک فقط ردیف تعرفه واردات دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص […]
نوشته مجوز واردات دستگاه‌های استخراج صادر نشده است/ گمرک فقط ردیف تعرفه تعیین کرد اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/iran-has-not-...ing-equipment/