انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

بیت کوین هم اکنون دارای تسلط تقریبا ۶۶ درصدی بر بازار ارزهای دیجیتال است، اما این تسلط به چه معنا است و با بررسی آن چه اطلاعاتی می‌توان از وضعیت بازار استخراج کرد؟ نسبت غلبه یا تسلط بر بازار درصدی است که نشان می‌دهد چه مقدار سرمایه در بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها سرمایه […]
نوشته فصل آلت کوین‌ها در حال فرا رسیدن است؛ نگاهی به سهم بیت کوین از بازار اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/altcoin-marke...lysis-july-18/