انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

در بخش اول «درخت بیت کوین»، درباره این موضوع صحبت کردیم که ساتوشی چگونه کدهای ژنتیکی بیت کوین را طراحی کرد و چرا بیت کوین بهترین گونه پول است که تا کنون ایجاد شده است. ساتوشی نوشتن کد ژنتیکی بیت کوین را در سال ۲۰۰۷ آغاز کرده بود، اما برای کاشتن بذر آن تا موقع […]
نوشته درخت بیت کوین – بخش دوم: فصل اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/planting-bitcoin-part-2/