انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

یکی از اصول تحلیل تکنیکال که بیشتر جنبه روانشناسانه دارد بیان می‌کند که افراد فعال در یک بازار نسبت به تغییرات و نوسانات قیمت در طول زمان واکنش مشابهی خواهند داشت که این مهم یکی از اصول فلسفی تحلیل تکنیکال است که تعریف آن به این صورت است “تاریخ تکرار می‌شود”. برای مثال به دو […]
نوشته آیا تاریخ برای بیت کوین تکرار می‌شود؟/ آماده سقوط باشیم؟ اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/bitcoin-techn...lysis-july-14/