انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

ابتدا در تایم فریم روزانه به بررسی حرکت ورج در کانال صعودی می‌پردازیم: قیمت باری دیگر در نزدیکی کف کانال صعودی خود قرار گرفته است و در سطح فعلی دارای حمایت استاتیک مناسبی است، پس می توان انتظار برگشت قیمت از موقعیت فعلی را داشت. نکته‌ی دیگر قرار گرفتن مکدی در زیر کف قبلی خود […]
نوشته ورج (Verge) برای افزایش قیمت از کف کانال صعودی آماده می‌شود اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/verge-technical-analysis-july-4/