انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

نئو از دسامبر ۲۰۱۸ شروع به حرکت در کانال قوی صعودی خود کرده است، برخورد و واکنش قیمت به سقف و کف کانال را در عکس زیر مشاهده کنید: در قیمت فعلی نیز برخورد با کف این کانال رخ داده است که باعث واکنش رو به بالای قیمت ازین سطح حمایتی شده است. اهدافی که […]
نوشته بررسی وضعیت نئو در کانال صعودی/ آیا احتمال افزایش قیمت وجود دارد؟ اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/neo-technical-analysis-june-11/