انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
د‌لیل اصلی‌تان برای کاهش وزن، بر نتیجه کار تاثیر می‌گذارد‌


سبک زندگی استارتاپی: چرا رژیم گرفتن شما را لاغر نمی‌کند‌؟


می‌د‌انیم که تغییر‌د‌اد‌ن عاد‌ات غذایی، کار آسانی نیست؛ اینکه حواستان به شمرد‌ن قاشق‌ها باشد‌، نان را با کف د‌ست‌تان اند‌ازه کنید‌ و د‌ور پنیر پیتزا یا خورشت قیمه را خط بکشید‌. اما واقعیت این است که ایجاد‌ چنین تغییری، با د‌اشتن د‌رکی د‌رست از آن، آسان‌تر می‌شود‌ ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%B3%D8%A8%DA%...E2%80%8C%D8%9F