انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

اخیراً یک آسیب‌پذیری جدی در یکی از سایت‌های تولید کننده‌ی کیف پول کاغذی شناسایی شده که گفته می‌شود در برخی موارد کلیدهای خصوصی یکسانی را به چند کاربر می‌داده است. به گزارش خبرگزاری کوین دسک، هری دنلی (Harry Denley)، یکی از محققان ارشد کیف پول، تحلیل دقیقی از یک سایت تولید کننده‌ی کیف پول کاغذی به […]
نوشته هشدار: کشف آسیب‌پذیری در سایت تولید کیف پول کاغذی! اولین بار در ارز دیجیتال پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/serious-vulne...allet-website/