پیمان شینگن توافق نامه ایست که در سال 1985 بین چند کشور اروپایی بسته شد که به واسطه آن با اخذ ویزای هر کدام از این کشور ها افراد بتوانند بین این کشور ها تردد کنند که بعد ها تعداد این کشور ها به 26 کشور افزایش پیدا کرد و اما چه مدارکی برای اخذ ویزای شینگنم نیاز است و چرا بسیاری از اژانس ها ضمانت بازگشت از سفر از مسافران دریافت میکنند؟
برای اخذ ویزای شینگن سفارت ها مدارکی را نیاز دارند مانند :
مدارک شغلی
مدارک مالی
واچجر هتل
رزرو یا اصل بلیط
سند ملکی
بیمه مسافرتی
فرم تقاضای ویزا
همچنین بسیاری از اژانس ها برای اخذ ویزای شینگن از مسافران ضمانت بازگشت دریافت میکنند که مسافران پس از بازگشت از سفر نیز بعضا برای گرفتن ضمانت خود با مشکلاتی مواجه میشوند
اما اخذ ویزای شینگن بدون ضمانت بازگشت امکان پذیر میباشد چرا که ضمانت بازگشت جزو مدارک هیچ کدام از سفارت های حوزه ی شینگن نیست و این ضمانت بازگشت فقط و فقط قانون خود اژانسه ست و سفارت ها هیچگونه وثیقه ای را برای بازگشت از سفر از مسافران دریافت نمیکنند .