نام:Jaga_me
موضوع:پزشکی و سلامت
سایت: Jaga_me.com
سرمایه:58 هزار دلار
سرمایه گذار: NTUC Income & SingTel
توضیحات:
تیم Jaga_me در واقع یک شرکت غیرانتفاعی است که از بیماران در منزلشان مراقبت میکنند. پرستاران به صورت حرفه ای در بزرگترین بیمارستان سنگاپور، HCA ، آموزش میبینند.