نام:Deep Map
موضوع:امنیتی
سایت: deepmap.ai
سرمایه:92 میلیون دلار
سرمایه گذار: انویدا
توضیحات:
Deep Map نقشه هایی با کیفیت بالا برای خودروهای بدون راننده ارائه میکند بنابراین آن ها میتوانند به راحتی مسیر خود را در اطراف شهر بدون مشکل پیدا کنند.