سامانه حقوقی دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط و اعتماد و عقد قرارداد میان متقاضیان خدمات حقوقی (دادخواهان) و وکلا و حقوقدانان متخصص(دادفران) است.
دادخواهان (اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات حقوقی) درخواست خود را به سادگی ثبت می کنند و از میان وکلای متخصصی که به آنها پیشنهاد می شود فرد مورد نظرشان را انتخاب و پس از عقد قرارداد هوشمند به صورت الکترونیک خدمت مورد نظر را از او دریافت می کنند.

کاربران دادپرداز می توانند علاوه بر وبسایت، از طریق ربات تلگرام دادپرداز به خدمات این سامانه حقوقی دسترسی داشته باشند.

پرسش و پاسخ رایگان حقوقی، مجله حقوقی دادپرداز و آزمون های رایگان حقوقی از جمله خدمات و امکانات دادپرداز به منظور افزایش آگاهی های حقوقی شهروندان به شما می روند.