نام استارتاپ: خانه هوشمند مبنا
وب سایت: خانه هوشمند - هوشمند سازی ساختمان | خانه هوشمند مبنا
سال تاسیس: 1383
موضوع: خانه هوشمند، اینترنت اشیا، سخت افزار
نام صاحب استارتاپ: آقای خالدان
توضیح بیشتر:
شرکت مبنا توسعه اندیشه از سال 1383 با عنايت به پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي در دنيا و تجربيات فني كارشناسان اين شركت، برآن شد تا با توجه به نياز بازار در ايران نسبت به ورود دانش پياده سازي سيستم‌هاي مديريت هوشمند ساختمان با برند خانه هوشمند مبنا به ايران اقدام نمايد. همواره با تأكيد بر انجام تحقيق و توسعه مستمر و به روز نگه‌داشتن شركت از لحاظ دانش و فن , موفق به اجراي پروژه هاي متعددي در سطوح مختلف كاري گرديد.