نام: Augean Robotics
سایت: augeanrobotics.com
موضوع: روباتیک
سرمایه:250 هزار دلار
سرمایه گذار: S2G
توضیحات:
Augean Robotics برروی ربات های خودمختار که برای کشاورزی و صنعت ساخت و ساز مناست اند کار میکند. تیم آن اولین محصول را که Burro نامگذاری شده است را توسعه دادند .