نام: Fluentify
سایت: fluentify.com
موضوع: آموزشی
سرمایه:3/2 میلیون دلار
سرمایه گذار: استفانو مارساگلیا
توضیحات:
Fluentify کمک میکند تا آموزش زبان جدید به راحتی انجام شود. این پلتفورمی است که کسانی که میخواهند یک زبان جدید یادبگیرند میتوانند با مترجمان و کسانی که به صورت حرفه ای و کامل آن زبان را بلد اند توسط این پلتفورم ارتباط داشته باشند.