نام: Abre
سایت: Abre.io
موضوع: آموزشی
سرمایه:850 هزار دلار
توضیحات:
Abre پلتفورمی است که به مدارس این امکان را میدهد تا آموزش های مجازی داشته باشند مشروط بر اینکه پلتفورم لازمه را از آن ها تهیه کنند و آن ها به مدارس آموزش های لازم را برای داشتن آموزش مجازی میدهند. این برنامه های نرم افزاری است که به صورت اسان روزانه فعالیت هایی را برای ادمین، معلم ها، دانش آموزان و اولیا دارد.