نام:Molekule

سایت : molekule.com

موضوع پزشکی و سلامت
سرمایه: 38.5 میلیون دلار

سرمایه گذار: گروه فاندری
توضیحات:
Molekule یک تصویه کننده هوا است که از نانوتکنولوژی برای کاهش آلودگی هوا استفاده میکند. در واقع آلودگی های داخلی را از بین میبرد تا هوا قابل تنفس شود. براساس تحقیقات هوای داخلی 5 برابر هوای محیط های بیرونی الوده تر است. که Molekule توانسته این مشکل را سامان بخشد.