نام :
sano


سایت :Sano.co

موضوع :پزشکی و سلامت

سرمایه: 20.7 میلیون دلار

سرمایه گذار : فیت بیت

مکان: سن فرانسیسکو
توضیحات: Sano یک استارتاپ در زمینه پزشکی میباشد که به برسی میزان گلوکز در بدن میپردازد. این استارتاپ از اپلیکشنی برای بررسی میزان گلوکز در خون استفاده میکند.

Sano یک راه آسان برای بررسی میزان گلوکز است که کاملا بدون درد و مقرون به صرفه میباشد.