نام استارتاپ: دنگی پال
وب سایت: dongipal.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع:پرداخت گروهی و انتقال وجه
نام صاحب استارتاپ: امیراسلامی
توضیح بیشتر:
دنگی پال به عنوان یک ایده استارتاپی، برای آسان کردن روند پرداخت های گروهی و انتقال وجه از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز به فعالیت کرد.
در حال حاضر نسخه های “آی اُ اِس” و “اندروید” در دسترس کاربران است. دنگی پال خود را جزئی از جامعه فینتک ایران میداند اما با توجه به اهداف بلند مدت، به حوزه های دیگر نیز ورود پیدا خواهد کرد. امید داریم با حضور نیروی انسانی جوان و با انگیزه برای ایجاد تجربه ای بهتر برای کاربران، روز به روز به تعداد آنان بیافزاییم.