نام استارت آپ: زوپ
وب سایت: getzoop.com
سال تاسیس: طبق نوشته های سایت زوپ این استارتاپ 10 سال سابقه فعالیت دارد.
موضوع: سامانه ارتباط ویدئویی آنلاین پزشک و بیمار
نام صاحب استارتاپ: پدرام سلطانی
توضیح بیشتر:
زوپ به عنوان یک محصول دانش محور، اولین و تنها سامانه ارتباط ویدئویی آنلاین پزشک و بیمار در خاورمیانه و تنها وب سایت و اپلیکیشن بومی داخل کشور است که از ارتباط ویدئویی بهره می گیرد.